Kristen Rønnevik

Ut til kyst-tunet, Vibrandsøy – et sanseverksted

Hvor: Vibrandsøy, Haugesund

Tidspunkt: 09-12:00, 15. 18. 22. og 25. september 2020

Medium: Relasjonelt og stedsbestemt arbeid /sanseverksted

MÅL: – å dyrke forståelse og glede av naturmangfoldet i felleskap,
og å bidra til en helhetlig forståelse av det grønne og sosiale miljøet.


HVA: Ut til kyst-tunet, Vibrandsøy – et sanseverksted gav rom for
fysisk aktivitet, deltakende sansing og naturopplevelse
i et rolig bynært naturmiljø som er frakoblet støy.


Et sentralt moment i prosjektet var å skape og
forvalte balanse i forhold til sin egen yteevne
og å lytte til sin egen kapasitet. Dette vil si
å skape ro hos seg selv, og selvregulering mellom aktivitet og hvile.


Deltakerne fikk tilkobling til seg selv, anledning til ro og
hvile, såvel som å skape mening med egne hender.


Aktiviteter som ble utført:

 • båttur ut til Vibrandsøy
 • spise frokost og varm lunch i fellesskap
 • iaktta havet, bølger og dønninger
 • gjøre pusteteknikk øvelser i fellesskap
 • sanse omgivelsene med alle sine sanser(lukt,
  hørsel, syn, berøring, etc.)
 • bevege sin egen kropp med god tid og sin
  oppmerksomhet med tilstedeværelse og ro
 • iaktta fugle- og dyreliv
 • skape og forme et godt rom under Almetreet ved
  turstien, med hjelp av manuelle hageredskaper


Deltakerene i gruppen var representert fra
et spredt mangfold av befolkningen,
dvs. flerkulturelle(4 ulike nasjonaliteter av i
alt 5 deltakere), eldre, unge, kvinner og menn,
ulik bakgrunn og erfaring i alderen mellom 30 ogg 55 år.


Antall deltakere:
5personer + to ledere(Irene Halseid og Kristen Rønnevik)

Prosjektet var støttet med folkehelsemidler fra Haugesund kommune