Kristen Rønnevik

Hvor: Vibrandsøy, Haugesund

Tidspunkt: 09-12:00, 15. 18. 22. og 25. september 2020

Medium: Relasjonelt og stedsbestemt arbeid /sanseverksted

MÅL: – å dyrke forståelse og glede av naturmangfoldet i felleskap, og å bidra til en helhetlig forståelse av det grønne og sosiale miljøet.

HVA: Ut til kyst-tunet, Vibrandsøy – et sanseverksted gav rom for fysisk aktivitet, deltakende sansing og naturopplevelse
i et rolig bynært naturmiljø som er frakoblet støy.

Ut til kyst-tunet, Vibrandsøy – et sanseverksted

Et sentralt moment i prosjektet var å skape og forvalte balanse i forhold til sin egen yteevne og å lytte til sin egen kapasitet. Dette vil si å skape ro hos seg selv, og selvregulering mellom aktivitet og hvile.

Deltakerne fikk tilkobling til seg selv, anledning til ro og hvile, såvel som å skape mening med egne hender.

Aktiviteter som ble utført:

  • båttur ut til Vibrandsøy
  • spise frokost og varm lunch i fellesskap
  • iaktta havet, bølger og dønninger
  • gjøre pusteteknikk øvelser i fellesskap
  • sanse omgivelsene med alle sine sanser(lukt, hørsel, syn, berøring, etc.)
  • bevege sin egen kropp med god tid og sin oppmerksomhet med tilstedeværelse og ro
  • iaktta fugle- og dyreliv
  • skape og forme et godt rom under Almetreet ved turstien, med hjelp av manuelle hageredskaper


Deltakerene i gruppen var representert fra
et spredt mangfold av befolkningen,
dvs. flerkulturelle(4 ulike nasjonaliteter av i alt 5 deltakere), eldre, unge, kvinner og menn, ulik bakgrunn og erfaring i alderen mellom 30 ogg 55 år.


Antall deltakere: 5 personer + to ledere(Irene Halseid og Kristen Rønnevik)

Prosjektet var støttet med folkehelsemidler fra Haugesund kommune