Kristen Rønnevik

Om

Han arbeider med performance, installasjon, tekst, stedsbestemt og prosjekt-orientert/relasjonell kunst. Arbeidsmetodene han tar i bruk er stedsbestemte, sirkulære, kontekstuelle, konseptuelt, tema- og idébasert.

VISJON: Miljøbevissthet, i hånd og ånd
MÅL: Å skape ny forståelse av landskapet hvor vi lever i, gjennom å arrangere sosiale situasjoner. For å bli og å være en heilhjertet god og ansvarsfull venn med naturen og miljøet i sin adferd i hverdagen.

Rønnevik arbeider med å skape sosiale arenaer og møter mellom mennesker, naturen og bylandskap. Grunntanken er at; naturen og dens økologi er læremesteren, men byen er både hagen, lerretet og scenen der Kristen Rønnevik utfolder sitt kunstneriske virke.

Han viser i sine arbeider hvordan vi mennesker etterlater oss spor i naturen og i bymiljøet, og hvordan vi som samfunnsborgere kan ta et større ansvar og bli mer bevisste på disse sporene og å lytte til en form av indre etikk og moral i henhold til vår adferd.

Å ta kunsten ut av gallerirommet, og ut i hverdagen. Rønnevik fasiliteter situasjonen, og velger tema/emne. Han skaper/koreograferer og arrangerer rom og arrangementer i hverdagen – situasjoner i hverdagen som utfordrer forestillingsevnen. I situasjonene, er det viktig for ham at deltakerene er med-skaper i prosessen. Demokratisering, medborger- og medansvar av situasjonene som vi skaper. Hvor vi gjør øvelser med å øve til å samhandle og å bli en ansvarlig og god venn med sosiale og natur-miljøet. Ofte tar han utdrag fra kunsten i de arrangerte situasjonene fra hverdagen i frihet, og forflytter den tilbake til gallerirommet. Og presenterer kunsten der.

En tendens i hans kunstnerskap, er at Rønnevik er sansenes, naturen og miljøet sin advokat, og kommuniserer hvordan vi ved enkle grep kan leve i harmoni med hverandre i hverdagen.

Marina Abramovic, en performance-professor som han hadde under sine kunststudier i Tyskland, viste i sin performance The Artist is present hvordan det å se på hverandre; kunstner ser publikummer, blir en opphøyet kunst-opplevelse.

Dette er noe som har lang tradisjon innenfor kunsten, tilbake til 1950-tallet og Happenings i USA ved Allan Kaprow, Situasjonistene i Frankrike og Fluxus-bevegelsen i Europa, hvor kunst ikke skulle være objekter men fremfor alt opplevelser, handlinger, samtaler og bevegelser – fordi det virkelig levde livet består nemlig av hverdag og dens situasjoner.

Rønnevik ønsker å stimulere til innsikt og kontakt mellom mennesker, byen, lokal natur, kyst-natur og omgivelser. Deltagelse og dialog er et gjennomgående element i hans kunstnerskap. I de sosiale arenaene han skaper, er målet å muliggjøre situasjoner der en sanselig og oppmerksom kontakt med omgivelsene kan oppstå. Rønnevik ønsker å muliggjøre sanseopplevelser og refleksjon som ofte oppstår innenfor en galleriramme i mer hverdagslige og sosiale situasjoner. Ønsket er at flere skal bli mer fortrolige med omgivelsene (de sosiale og de fysiske) og landskapet vi lever i for dermed å skape økt forståelse, respekt, ydmykhet og aktsomhet – noe som er inspirert av (Kyst)samiske holdning, tro og lære, dvs å ikke sanke mer enn hva en behøver og å vise ydmykhet, respekt og takknemlighet til naturen.


Tankene og visjonene er globale, men i de siste årene har hans arbeider i geografisk forstand vært lokale/regionale og kortreiste – ikke stort lenger enn sykkelavstand ifra verkstedet hvor han bor og arbeider i Haugesund.


Det siste tiåret har han både jobbet i tradisjonelle utstillings- og festivalsettinger, og mer prosessorientert utenfor institusjonene(f.eks gjennom prosjektet Grønn Hagepleie) for å forsøke til å bidra direkte til en dialog og tanke rundt disse emnene i folks hverdagsliv.