Kristen Rønnevik

TITTEL: Til Fyret, halvveis

HVOR: På eggen/On the edge – I BALANSE MED, Haugesund og Utsira 

TIDSPUNKT: April – oktober 2018
MEDIUM: Stedsbestemt/relasjonelt kunstprosjekt

Til Fyret, halvveis/To the Lighthouse, halfway

Deler av uthuset vender heim, hvor det stod i 1860årene før det ble flyttet til Haugesund. 

Og nå flytter Kristen Rønnevik uthuset tilbake til Utsira, og hvor det nå får mulighet til henvende seg til
det offentlige fellesskapet på Utsira.
– å bringe huset gjennom et kretsløp i historien, med hånden og ånden

Del.1: Å erfare historie med hånden, i dialog med ånden – demontering av uthuset (april 2018, Haugesund)

Del.2: Å montere og å forme; Til Fyret, halvveis
Pleiestasjon: Hvite sykler uten grenser avd. Utsira (mai 2018, Utsira)
Monteringen av uthuset ble gjort av Kristen Rønnevik sammen med barn og ungdom på Utsira, som en workshop. 

Uthuset er for øyas befolkning og de som besøker øya, og uthuset huser;
Pleiestasjon for Hvite sykler uten grenser – avd. Utsira.