Kristen Rønnevik

Mens vi venter på fremtiden Kap.1: Byhagen – Haugesund

TITTEL: Byhagen – Haugesund
TID: 2015- pågår fortsatt (november 2017 sa BYHAGEN – HAUGESUND opp avtalen med grunneier, men foreningen er fortsatt i drift). 
HVOR: Haugesund
MEDIUM: Relasjonelt kunstprosjekt

HVA:
Byhagen – Haugesund som Kristen Rønnevik tok initiativ til, er en midlertidig økologisk fellesskaps- hage med spiselige 
vekster i Haugesund sentrum. Byhagen – Haugesund er Kap.1 i kunstprosjektet;
Mens vi venter på fremtiden….Kap.1-4, som tar for seg passive byrom i Haugesund kommune.

I Byhagen – Haugesund har vi skapt; en aktiv byhage bestående av bær, urter og grønnsaker, med 
drivbenker og vekstkasser, hvor det er lagt til rette for universal utforming – inklusivt sittegrupper/benker, samt et eget bibliotek.

  • En motsats til passiv grønne lunger
  • Et møtested i sentrum for mennesker på tvers av alder(barnehage, skole, SFO) og sosial og kulturell bakgrunn, basert på deltakelse.

Har siden oppstarten 2015 hatt regelmessige sosiale sammenkomster, dugnader, utstillinger, konserter og arrangementer.