Kristen Rønnevik

Mens vi venter på fremtiden…. Kapittel 6

KVALITET I OMGIVELSENE

Grønne områder i kommunen brukes til friluftsliv, lek og rekreasjon. De har funksjon som stillesoner. De ivaretar naturmangfoldet, er støydempende og bidrar til overvannshåndtering. Grøntstrukturen skal ivareta et mangfold av funksjoner, derfor er det viktig å sette av tilstrekkelig og sammenhengende arealer. For å kunne sikrer kvaliteten i grøntstrukturen trenger kommunen et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag. Det bør tilrettelegges slik at alle innbyggerne har tilgang til turmål og lekeområder med «vill natur» i nærområdet for fysisk utfordring og holdningsskaping for nye generasjoner.

Jfr. s.49, Kommuneplanens samfunnsdel for Haugesund kommune 2014 – 2030

 

Forslag til hva vi her kan gjøre mens vi venter på fremtiden:

 

Hvor:

 • Asalvikvegen, ved bakken ned til Asalvikbad

   

Hva:

 • rydde en sti ned til utkikksposten fra 2.verdenskrig, og rydde ut av den

   

 • montere et værbestandig tak over utkikksposten

   

 • Når en står inne i utkikksposten kan en nyte sikten utover, og puste den inn i sinnet, registrere både fugleliv, båtliv, offshore-aktivitet og andre elementer som skulle kunne fremtre for bevisstheten.

   

 • I utkikksposten skulle det også kunne være noen fastmonerte benker og et infoskilt med tekst og bilder om stedets historie.

   

Hvem:

 • f.eks samarbeid mellom Asalvikveien Velforening, Knøtteliten og Kyvikdalen barnehage, Hauge skole og sfo, og andre som skulle ha interesse til å bidra med å delta

   

Hvorfor:

 • å vise en sammenheng mellom fortid(historie), nåtid og hva som kan være et rom i en god fremtid

   

 • å vise hvordan en aktsomt kan pleie og gi omsorg til fortiden, gi kjærlighet til stedet i nåtid – noe som kan være med å bidra til dannelese for fremtiden