Kristen Rønnevik

Mens vi venter på fremtiden…. Kapittel 5

Bytrær er levestedet for sopp, lav, insekter, fugler og små pattedyr, og er sammen med vann, den viktigste faktoren for økt naturmangfold i sentrum. De eldre, hjemmehørende trærne har særlig stor betydning for naturmangfoldet, og løvtrærne er spesielt viktige.

Jfr. s.51-52 Naturmangfoldplan

Haugesund kommune 2018-2026

 

Forslag til hva vi her kan gjøre mens vi venter på fremtiden:

 

Hva:

  • å gi plass til bøketreet

  • å åpne opp asfalt rundt bøketreet i krysset Haugeveien/Asalvikveien, Haugesund, slik at røttene kan puste

  • å montere en kombinert benk og rekkverk rundt treet, hvor folk kan sitte hvile, registrere og kanskje reflektere, og søke ly for sol og regn

  • å henge opp et info-skilt ved bøketreet, om fakta, historie og om hvordan bøka lever sitt liv

 

Hvorfor:

  • å gi mulighet til menneskene som omgås bøka, til å erfare rommet som treet frembringer

  • å bli bevisst og få en forståelse av rommet, veien/passasjen, og å lytte til treet og stedet

  • å omkoreografere bevegelsene til menneskene, gjennom å gi, å vise respekt og takknemlighet til bøka