Kristen Rønnevik

Mens vi venter på fremtiden…. Kapittel.3

´Profesjonelle frilanser skuespillere og regissører innenfor teater og film har bosatt seg i Haugesund og blitt en del av byens kulturbilde. Gjennom lokale og regionale støtteordninger skal det være mulig for denne yrkesgruppen søke økonomiske midler/ bidrag for gjennomføre kunstneriske prosjekter med hjemmel i haugesund. Dette for skape et profesjonelt og allsidig kulturmiljø. Dette kan utvikle seg over tid og gjøre Haugesund til et utgangspunkt for nyskaping og kreativitet som skaper samarbeids prosjekter i distriktet, utenbys og internasjonalt. ́

jfr. s.5 Kommunedelplan kultur 2006-2020

 

Forslag til hva vi her kan gjøre mens vi venter på fremtiden:

 

Driftsmedarbeider brakke på Nordre Hauge Gravlund (Gr./Br.nr.28/26)

Pr.dags dato er brakken fredet, og driftes av Kirkeverge, Haugesund. Den blir kun brukt som lager. Brakken har tilkoblet vann og strøm.

Hva:

  • Forslaget består i å innrede oppholdsrommet i brakken, og å gjøre det om til en skrivestue.

Hvem:

  • for kulturarbeidere(freelancere, regisører, instruktører, forfattere, kunstnere, el.lignende) som har bosatt seg i Haugesund, og/eller som gjester byen, eller for friby(eksil)forfattere som Haugesund nå er blitt vertskap for.

 

Hvordan:

  • Ordningen kunne være slik at kulturarbeideren får disponere den for en begrenset peride, f.eks. 1-2måneder.

Hvorfor:

  • Det skal være en ´seter i byen ́ i utkanten av sentrum for drift av skapende tanker – et rom for tanker og refleksjoner.

  • Det kan gjennoppstå noe nytt å levende når en tilbringer tid i rommet ved en gravlund

  • En av de største positive sidene ved dette prosjektet, er hvordan ny bruk og frisk vitalitet kan sameksistere med vern, uten av at noen av partene blir ruinert økonomisk.

  • Dette prosjektet kan være et særdeles verdifult tverrfaglig samarbeid mellom; Kirkeverge, Kommunens antikvarfaglige rådgiver, Kulturkontoret v/Haugesund Kommune, evt. annen samarbeidspartnere som f.eks. Haugesund Teater, Kompani Haugesund, Foreningen Samtid, Forfattersentrum Vestlandet eller HKV.