Kristen Rønnevik

Grønn sti med håp – Åkrasanden

TITTEL: Grønn sti med håp
HVOR: Åkrasanden, Karmøy, Rogaland
TIDSPUNKT: Jan-juni 2016
MEDIUM: Relasjonelt kunstprosjekt /workshop
HVA:
GRØNN STI MED HÅP var et kunstprosjekt hvor Kristen Rønnevik samarbeidet med barn ved Åkrasanden Barnehage, Karmøy. Prosjektet tok for seg kunst/lek med ord og språk/deltagelse/miljø/marin forsøpling/natur og fellesskap. I fellesskap ble det samlet uønsket materialer på Åkrasanden, og disse objektene blir utforsket og arrangert av barna og Kristen Rønnevik.

– I juni 2016 gjennomførte Kristen Rønnevik det samme prosjektet også i Kodlidalen barnehage, Ålgård, Gjesdal Kommune.
– I november 2018 ble det samme prosjektet gjennomføres ved Vardhaug Barnehage, Hå Kommune, Jæren.