Kristen Rønnevik

HVOR: Åkrasanden, Karmøy, Rogaland

TIDSPUNKT: Jan-juni 2016

MEDIUM: Relasjonelt kunstprosjekt /workshop

Grønn sti med håp – Åkrasanden

GRØNN STI MED HÅP var et kunstprosjekt hvor Kristen Rønnevik samarbeidet med barn ved Åkrasanden Barnehage, Karmøy. Prosjektet tok for seg kunst/lek med ord og språk/deltagelse/miljø/marin forsøpling/natur og fellesskap. I fellesskap ble det samlet uønsket materialer på Åkrasanden, og disse objektene blir utforsket og arrangert av barna og Kristen Rønnevik.

– I juni 2016 gjennomførte Kristen Rønnevik det samme prosjektet også i Kodlidalen barnehage, Ålgård, Gjesdal Kommune.
– I november 2018 ble det samme prosjektet gjennomføres ved Vardhaug Barnehage, Hå Kommune, Jæren.