Kristen Rønnevik

Å byggja med lys

Å byggja med talgelys i samhandling med Sigmund, men også sammen med publikum.

Vi brukar talglys til å bygga med i dobbel forstand. På norsk kan både flamme og talglys bli kalla lys. Vi inviterer også publikum til å være med å bygga med lys. Etter hvert som tiden strekker ut, får handlingen assosiasjoner til det rituelle.

Video og klipp: Paul Johannessen

FOTO: Bjarte Bjørkum