Kristen Rønnevik

HVOR: Kunstnernes åpne Klimamikk/CAN, Deichmanske Hovedbibliotek, Oslo)

TIDSPUNKT: jan 2018 (PROSJEKT I VIRKSOMHET SIDEN 2012 – PÅGÅR FORTSATT)

MEDIUM: Performance

Å være og bedrive Grønn Hagepleie

Som en del og utvidet del av sin kunstpraksis, driver Kristen Rønnevik virksomheten Grønn Hagepleie, hvor han pleier, gir omsorg og vedlikeholder hager og borettslag i sitt nærområde i Haugesund.

Noen punkter som viser arbeidsområdet til Kristen Rønnevik og Grønn Hagepleie:
– å få et grep om kunden sin forestilling av hagen
– å erfare hagen/uteområdet og å kjenne og å lytte til deres ulike karakterer (hvilke bevegelser bringer hagen frem?) – å bli venn med hagen, slik at vi ikke er fremmede for hverandre
– å avgrense hagen, og å sanse etter fordøyelsen sine evner, og å avstå det som en ikke evner å fordøye
– å omdefinere hagen, slik at en evner å bebo den med poesi og mening
– å vise en mulig vei til hvordan en kan være fri i sin egen hage; i et rom med glede og ansvar, hvor poesi og

mening kan ha mulighet til tre frem
– å bli og være en god og ansvarlig venn med hagen og uteområdet, og naturen og miljøet Se videolink;