Kristen Rønnevik

HVOR: Juleutstilling 2017, Haugesund Billedgalleri

TIDSPUNKT: november-desember 2017

MEDIUM: Intstallasjon

Å gjøre aktsom berøring med beskyttelse av hånden, for å opprettholde kritisk distanse med ånden

-er en meditativ øvelse og studie av arbeid, HMS-utstyr, bevegelse, bevissthet og spor i jord.