Kristen Rønnevik

Å gi seg hen til bjørka sin berøring, f.eks. på høyre kinn og på det annet kinn

Tittel: Å gi seg hen til bjørka sin berøring, f.eks. på høyre kinn og på det annet kinn

Hvor/sted: Hvalsø, Danmark

Tidspunkt: juli 2015

Medium: stedsbestemt performance

Hva: å gi seg hen til fysisk dialog med Bjørka