Kristen Rønnevik

TITTEL: Å gi seg hen til bjørka sin berøring, f.eks. på høyre kinn og på det annet kinn

HVOR/STED: Hvalsø, Danmark

TIDSPUNKT: juli 2015

MEDIUM: stedsbestemt performance

Å gi seg hen til bjørka sin berøring, f.eks. på høyre kinn og på det annet kinn

å gi seg hen til fysisk dialog med Bjørka