Kristen Rønnevik

TITTEL: Å bevege seg fra Eiketreet

HVOR/STED: Hvalsø, Danmark

TIDSPUNKT: juli 2015

MEDIUM: stedsbestemt performance

Å bevege seg fra Eiketreet

Å berøre eiketreet med hånden, og bevege seg derfra med aktsomhet og langsomme bevegelser.