Kristen Rønnevik

Mens vi venter på fremtiden…. Kapittel 8

Flygende teppe

– å sveve med respekt, glede og frihet over jorden

et kunstprosjekt av Kristen Rønnevik

BAKGRUNN:

– Det er faktisk alt for få flygende tepper, sa jeg til datteren min da hun satt seg sett ned

for å gjøre lekser ved kjøkkenbordet og jeg skrellet poteter.

– Jeg synes vi skal gjøre noe med det, og at vi sammen skal lage et flygende teppe, sa jeg.

– Hvordan fly?, sa hun.

– Du vet, å sveve over marken, mellom trærne på et stort teppe sammen med noen gode venner

og å erfare marken og omgivelsene fra et nytt perspektiv, sa jeg.

– Ja, kuult pappa!, sa hun.

HVA:

Å lage et trygt flygende teppe mellom noen trær i den umiddelbar nærhet av barnehagen, hvor barna får erfare nye perspektiver av sansing i hverdagen med respekt, frihet og glede. Et flygende teppe som er godt og trygt, og som også er et flagg, signatur eller avtrykk. Den særskilte barnehagen skaper sitt helt egne avtrykk – avtrykk av barna sin identitet og sitt fellesskap, og som er venn med naturen.

Deltakelse, eierskap, ansvar, bevissthet og sikkerhet/trygghet:

PROSESSEN/OMDANNELSEN:

1. Vi(barna, pedagogene og jeg) saumfarer området hvor det flygende teppe skal sveve – vi forsøke å lytte, lese og forstå, og å ha empati med området. Vi viser og tar ansvar gjennom handling. Vi har en stor sykkeltilhenger med oss, hvor vi samler alle materialene som ikke er venn med naturen(plast, isopor, etc), og som blir tatt med tilbake til barnehagen. Der blir materialene/fangsten nærmere rengjort, undersøkt og gransket.

2. Det flygende teppe gir plass og rom til avtrykket fra hvert enkelt barn, og forhåpentligvis eierskap.

Workshop i barnehagen:

  • barna deltar med å farge teppe med farger fra naturen som er nedbrytbare på naturen sine premisser f.eks. rødbetsaft, kaffe, blåbærsaft, etc.
  • barna er med å feste hyssinger til teppe med ulike lette gjennstander i enden som de har funnet i natur-området hvor teppe skal sveve, som f.eks. en fjør, et løv, grasstrå, eller uønsket material/avfall(f.eks plast som fuglene og insektene ikke må få i seg).Effekt: når det flygende teppe svever avgårde, sviver det fjør, løv, i luften etter teppe som skaper en bølgebevegelse, med fryd, glede, frihet og anstendig adferd. 

3.Gjennom å skape og forme det flyggende teppe, og å bli bedre kjent med området/terrenget, blir barna deltakere i en kollektiv god og ansvarlig fortelling som skaper sunn og frisk dialog mellom natur og kropp og ånd.

Prosjektet skaper også en skapende/kreativ stedsidentitet.

SIKKERHET OG TRYGGHET: 

Ziplinen/wire/flygende teppe installeres av sertifiserte og godkjente installatører fra Høyt og Lavt AS, Vestfold.

Det flygende teppe blir tatt med inn i lekeskuret på barnehagen, når barnehagen stenger for ettermiddagen.

Det flygende teppe, inkludert wireoppheng blir årlig kontrollert av sertifiserte og godkjente installatører fra Høyt og Lavt AS, Vestfold.

Hva sier lovverket om flygende tepper her i Norge?

 Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyret

Kapittel 1

§ 1.Formål

Denne forskrift har til formål å forebygge at lekeplassutstyr medfører helseskade for brukere eller tredjepart når utstyret brukes til de formål det er beregnet for eller slik det kan forventes at barn bruker det.

§ 4

Med sikkerhetssone menes utstyrets lekeområde; et avgrenset, fritt område som er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet ved bruk av utstyret, som gir fri passasje og som har et støtdempende underlag.

Med støtdempende underlag menes underlag som kan deformeres og på den måten oppta energi.

Med fri fallhøyde menes den maksimale, vertikale avstand mellom det sted på lekeapparatet hvor barnets vekt er plassert og underlaget.

Kapittel 7. Andre egenskaper ved lekeplassutstyr

§ 10.Sikkerhetssoner

Det skal være en sikkerhetssone rundt hvert lekeplassutstyr. Størrelsen på sikkerhetssonen vil avhenge av fallhøyden og må sees i sammenheng med det areal aktiviteten dekker. Sikkerhetssonen fastsettes særskilt for det enkelte utstyr.

§ 11.Fallunderlag

Lekeplassutstyr skal være utformet, konstruert og plassert slik at risikoen for at brukere eller tredjepart skades på grunn av fall fra utstyret, er redusert til et minimum.

For at lekeplassutstyret skal kunne tas i bruk, må utstyrets fallunderlag være støtdempende. Dette gjelder ved fallhøyder på over 60 cm. Kravet til fallunderlagets støtdempende evne vil avhenge av fallhøyden for det enkelte utstyr.

Et flygende teppe, går under definisjonen; zipline. Og her er kravene;

Det skal være minst 200cm til sidene i alle retninger.

Det er et flygende teppe montert i en linebane ute i terrenget , med gress og jord til underlag- uten steiner, røtter.

Fallhøyden er 60cm fra teppe og ned til gress og jordunderlag. Dette har noe med farten å gjøre og også fallhøyden. Farten på en linebane på en lekeplass skal ikke overstige 7meter pr sekund – dvs 25,2km/t.

Ziplinen/wire/flygende teppe installeres av sertifiserte og godkjente installatører fra Høyt og Lavt, Vestfold.

Å fly i fellesskap

uten støy.

Å kjenne kroppen sveve over marken – noe som frembringer glede og en fornemmelse av frihet,

og hvor det verken er behov å trampe eller stampe på jorden,

men å stryke over den.

Ja, helt lett å stryke over marken,

slik som en fjør eller et frosset løv i lett svak vind.

Ja, slik skal barna, svive og sveve ved barnehagen der som de dannes.

Dannes til å være håp for fremtiden. Det er jo viktig at håpet pleies.

For dersom håpet dreneres, kan mange ras og skred i ulike sinn og fellesskap

utløses – noe som er uønsket for alle parter.