Kristen Rønnevik

Mens vi venter på fremtiden…. Kapittel 7

Strategier for gode møteplasser:

 

Blant annet:

 • `styrke samarbeidet med frivilligheten/velforeninger i utformingen av gode møteplasser i nærmiljøet´ jfr. s.50, Kommuneplanens samfunnsdel for Haugesund kommune 2014 – 2030

 

`GODE MØTEPLASSER BYGGER SAMFUNN

Attraktive og inkluderende møteplasser kan bidra til å skape trygge, gode og utviklende nærmiljø. I et stadig mer flerkulturelt samfunn er det viktig å skape gode møteplasser på tvers av ulike kulturer, tros- og livssyn. Møteplasser i nær tilknytting til boligområder er med på å fremme fysisk aktivitet, kreativitet, fremmer godt naboskap og stabiliserer bomiljøet.´ .

Jfr. s.51, Kommuneplanens samfunnsdel for Haugesund kommune 2014 – 2030

 

 

Forslag til hva vi her kan gjøre mens vi venter på fremtiden:

 

Hvor:

 • Harald Hårfagres plass, Hauge

   

Hva:

 • Nabolags-Hageavfallsstasjon, f.eks i en stålcontainer med en rampe som en kan trille trillebåren på, og dumpe hageavfallet ned i containeren.

   

 • Stedet skal være kilde for hageavfall til husstandene i nabolaget, og en kilde til mulig

  forståelse og innsikt blant innbyggerne i nabolaget, og muligens kan

  det oppstå en forståelse for ulike typer av livsutfoldelse, gjennom den spontane samtalen

  ved kilden.

   

 • Når en står oppe på containeren får en faktisk en ny utsikt, og kanskje det medfører en

  ny innsikt – iallfall for et øyeblikk

   

Hvem:

 • f.eks samarbeid mellom Asalvikveien Velforening og Haugaland Interkommunale Miljøpark

 

Hvorfor:

 • for å forhindre tømming av hageavfall på offentlige/private områder

   

 • for å redusere at hver enkelt hustand skal kjøre bil til Miljøstasjonen på Årabrot med en tilhenger med hageavfall. Noen ganger er samarbeid en god mulighet til å gjøre noe godt.