Kristen Rønnevik

Å sette hjertet i bevegelse, og hjertet er uthuset (ARBEID I PROSESS)

HVOR: Vibrandsøy, Haugesund

TIDSPUNKT: Juni 2020 – fremover

MEDIUM: Stedsbestemt og relasjonelt prosjekt   

HVA: Uthuset og stedet hvor det befinner seg skal være utgangspunktet

          hvor utforskningen foregår av naturen og miljøet.

  • å gi nytt liv til fellesskaps-uthuset som Rønnevik flyttet fra Haugesund til øyen Utsira i prosjektet: Til Fyret, halvveis (2018)
  • å flytte uthuset til Vibrandsøy, hvor det nå er midlertidig og skal være et forsamlingshus for fellesskapet

Kristen Rønnevik vil være en guide for utforskning og miljøet

rundt hjertet(uthuset). Resultatet vil bli en omarrangering av miljøet,

gjennom at deltakerne bebor miljøet med bevissthet, både hånd og ånd – forhåpentligvis.

MÅL:

  • å erfare nye perspektiver.
  • å skape ny forståelse av landskapet hvor en lever.  
  • å være en heilhjertet god og ansvarsfull venn med naturen og miljøet, og dens kretsløp.

BAKGRUNN:

MILJØ(fransk;milieu’midte’, av latin; medius’midtre, mellomst’ og, fransk;lieu’sted’) atmosfære; omgivelser som et

individ eller en gruppe lever i og blir påvirket av, ytre livsvilkår, omverden. Dette vil si at uthuset

er den midtre delen(hjertet), og at omgivelsene er området som omgir uthuset.

ERKJENNELSE vil si; det å erverve innsikt, kunnskap; resultat av tankemessig bearbeiding av erfaringer

  • å gjøre øvelser med forsøk og erkjennelse av miljøet hvor hjertet(uthuset) befinner seg, gjennom sansing og praktisk deltakelse og erfaring